Anmälnings och Betalningsvillkor Dalarna 2017-05-18T20:04:28+00:00

Anmälnings och Betalningsvillkor Dalarna

Betalning

När du fått Antagningsbesked erlägger du betalning via Bankgiro. Betalning sker enligt sista betalningsdatum, och med det OCR-nummer som framgår på Antagningsbeskedet.

Ångerrätt

Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler(2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får Antagningsbesked till en undervisningsperiod.

Om du använder din 14 dagars ångerrätt efter att undervisningsperioden har påbörjats sker återbetalning av avgiften för de kurstillfällen som återstår av undervisningsperioden efter att du har meddelat Sinclairs Dala Dansstudio din avbokning.

2 Ångerveckor

Utöver vad lagen kräver, erbjuder Sinclairs Dala Dansstudio dig även 2 Ångerveckor.
2 Ångerveckor innebär att även om din ångerfrist löpt ut så har du möjlighet att under periodens två första kurstillfällen ångra dig. Avbokning enligt 2 Ångerveckor skall meddelas till Sinclairs Dala Dansstudio senast 10 dagar efter att kursen har påbörjats. Vid avbokning enligt 2 Ångerveckor sker återbetalning med ett avdrag på 350:-.

Sjukdom, skada eller annat förhinder

Utöver vad som behandlas under avsnitten Ångerrätt och 2 Ångerveckor (se ovan) är avbokning av pågående period inte möjlig. Undantag gäller vid långvarig sjukdom eller flytt från ort , eller annan jämförbar anledning som omöjliggör deltagande och som du inte hade kunnat förutse.
I dessa fall behöver Sinclairs Dala Dansstudio få se läkarintyg eller flyttanmälan eller dylikt som styrker detta för att återbetalning av avgift ska kunna göras.

Om du avbryter ditt deltagande på en undervisningsperiod p.g.a. sjukdom, skada, flytt till annan ort eller dylikt skall du omedelbart meddela Sinclairs Dala Dansstudio.  Läkarintyg skall vara Sinclairs Dala Dansstudio tillhanda inom två veckor från att du meddelat att du avbryter ditt deltagande. Återbetalning sker för de undervisningstillfällen som återstår av perioden från och med att du har meddelat Sinclairs Dala Dansstudio. Sinclairs Dala Dansstudio tar ut en administrationsavgift på 150:- för att göra återbetalningen.

Avbokning och Återbetalning

När du gör en avbokning upphör ditt avtal med Sinclairs Dala Dansstudio att gälla och ditt deltagande på den aktuella kursen avbokas även från kommande undervisningsperiod.

För att undvika missförstånd ber vi att du mejlar din avbokning till info@sinclairs.se .

Är du förhindrad att mejla kan du även ringa på 010-16 40 690 eller skicka ett brev till Sinclairs Dala Dansstudio, Lergöksgatan 4A, 421 50 Västra Frölunda eller besöka oss på någon av våra skolor. Ange dina personuppgifter och vilken kurs avbokningen gäller. Har du rätt till återbetalning meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Sinclairs Dala Dansstudio återbetalar den avgift du har rätt till snarast möjligt efter att vi har emottagit dina bankuppgifter. Dock senast inom 30 dagar från att vi har emottagit din avbokning.

Påminnelse om betalning

Måste vi påminna om betalning tillkommer en förseningsavgift på 150:-.

Publicering av fotografier och rörlig media

Sinclairs Dala Dansstudio kan komma att publicera fotografier och annan rörlig media från vår utbildningsverksamhet på sociala nätverk såsom Facebook, Instagram, Youtube och dylikt. När du anmäler dig till en kurs på Sinclairs Dala Dansstudio så samtycker du till sådan publicering och kan inte i efterhand kräva ersättning eller att publiceringen tas bort. Om elev inte får förekomma på sådan publicering är det målsmans ansvar att vid anmälan meddela Sinclairs Dala Dansstudio.

Kursarrangör

Sinclairs Dala Dansstudio
Heikuras Dalarna AB

Organisationsnummer: 559087-9887