Anmälnings- och betalningsvillkor Privatlektioner, Danskalas, Möhippa/Svensexa

Betalning

Betalning av vald aktivitet sker i samband med bokning via swish eller kort.

Avbokning & Ångerrätt

Danskalas/Möhippa/Svensexa

-595 kr av priset är bokningsavgift som inte återbetalas oavsett när avbokning sker.
-Du kan boka av aktiviteten utan ytterligare kostnad senast 6 dagar innan det startar.
-Avbokningar inom 6 dagar före aktiviteten debiteras med 400 kr utöver bokningsavgiften.
-Avbokning senare än 24 timmar innan lektionen eller no show debiteras med full avgift.

Ovan villkor gäller utan undantag, även vid sjukdom, skada eller annat hinder.

Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler(2005:59) gäller inte då danskalaset är en bokning för en bestämd dag och tid.

För att undvika missförstånd ber vi att du mejlar din avbokning till info@sinclairs.se .

Privatlektionspaket

Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler(2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du bokar privatlektionspaketet. När du påbörjar ditt privatlektionspaket frånsäger du dig ångerrätten.

Avbokning av privatlektionspaket vid skada, långvarig sjukdom eller flytt från ort, eller annan jämförbar anledning som omöjliggör nyttjande av privatlektionspaketet och som du inte hade kunnat förutse. I dessa fall behöver Sinclairs få se läkarintyg eller flyttanmälan eller dylikt som styrker detta för att återbetalning av avgift ska kunna göras.

Om du önskar boka av ditt privatlektionspaket p.g.a. sjukdom, skada, flytt till annan ort eller dylikt skall du omedelbart meddela Sinclairs. Läkarintyg skall vara Sinclairs tillhanda inom två veckor från att du meddelat att du vill avboka ditt privatlektionspaket.

För att undvika missförstånd ber vi att du mejlar din avbokning till info@sinclairs.se .

Enstaka Privatlektioner

Bokad privatlektionstid måste avbokas senast 24 timmar innan lektionens planerade start. Vid senare avbokning debiteras hela kostnaden för lektionen.
Vid avbokning sätts det inbetalda beloppet tillgodo och kan användas som betalning för kommande lektioner. Om du önskar återbetalning debiteras du en administrationsavgift på 150 kronor.

Ovan villkor gäller utan undantag, även vid sjukdom, skada eller annat hinder.

För att undvika missförstånd ber vi att du mejlar din avbokning till info@sinclairs.se .

Återbetalning

Danskalas/Möhippa/Svensexa

Återbetalning sker inom 30 dagar från det att Sinclairs mottar era bankuppgifter.

Privatlektionspaket

Om du avbokar ett privatlektionspaket med anledning av 14 dagars ångerrätt, sjukdom, skada eller flytt enligt ovan debiteras du enligt priset för enstaka lektioner, det vill säga mängdrabatten försvinner. Mellanskillnaden återbetalas minus en administrationsavgift på 150 kronor.

Återbetalning sker inom 30 dagar från det att Sinclairs mottar era bankuppgifter.

Enstaka privatlektioner

Vid avbokning sätts det inbetalda beloppet tillgodo och kan användas som betalning för kommande lektioner. Om du önskar återbetalning debiteras du en administrationsavgift på 150 kronor. Återbetalning sker inom 30 dagar från det att Sinclairs mottar era bankuppgifter.

Force Majeure

Force majeure såsom krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, myndighetsbeslut eller annan omständighet som Sinclairs inte råder över och som förhindrar Sinclairs att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar Sinclairs från fullgörelsen av dessa skyldigheter. Kunden ska snarast underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

Påminnelse om betalning

Sinclairs förbehåller sig rätten att debitera en påminnelseavgift om 60:- per påminnelse samt tillgodoräkna sig dröjsmålsränta enligt lag. Om betalning, trots påminnelser, uteblir överlämnas ärendet till inkasso.

Personuppgiftspolicy

Sinclairs kan komma att publicera fotografier och annan rörlig media från vår utbildningsverksamhet på sociala nätverk såsom Facebook, Instagram, Youtube och dylikt.

Läs mer om hur Sinclairs behandlar, lagrar och skyddar dina personuppgifter i vår Personuppgiftspolicy.

Sinclairs

Heikuras Sinclairs AB

559041-7506