Anmälnings och betalningsvillkor Sommar-Guldkort Stockholm

Undervisningsperioder
Sommar-Guldkortet gäller på Sinclairs Stockholm och Sinclairs Sabor Latino och omfattar 8 veckor. Vecka 25-28 och vecka 31-34.

Betalning
När du fått Antagningsbesked erlägger du betalning enligt sista betalningsdatum, och med det OCR-nummer som framgår på Antagningsbeskedet.

Delbetalning
Om du önskar att delbetala tillkommer en avgift på 60kr per delbetalning. Om du önskar delbetalning så mejlar du din förfrågan till info@sinclairs.se.

Ångerrätt
Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler(2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får Antagningsbesked till Sommar-Guldkort.
Om du använder din 14 dagars ångerrätt efter att undervisningsperioden har påbörjats sker återbetalning av avgiften för de hela veckor som återstår av undervisningsperioden efter att du har meddelat Sinclairs din avbokning.

2 Ångerveckor
Utöver vad lagen kräver, erbjuder Sinclairs dig även 2 Ångerveckor.
2 Ångerveckor innebär att även om din ångerfrist löpt ut så har du möjlighet att under periodens två första kurstillfällen ångra dig. Avbokning enligt 2 Ångerveckor skall meddelas till Sinclairs senast 10 dagar efter att kursen har påbörjats. Vid avbokning enligt 2 Ångerveckor sker återbetalning med ett avdrag på 450:-.

Inställda lektioner/ Ersättningstillfällen/ Vikarier

Om Sinclairs tvingas att ställa in ett eller flera kurstillfällen så kommer dessa att flyttas till en annan tidpunkt. Dag och tid för ersättningstillfällena meddelas dig så snart det är möjligt. Du har inte rätt till ersättning eller återbetalning för de framskjutna kurstillfällena.

Om Sinclairs inte har möjlighet att erbjuda ersättningstillfällen, av orsaker som ligger utanför Sinclairs kontroll, såsom exempelvis men inte enbart krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, myndighetsbeslut eller annan omständighet förbehåller Sinclairs sig att istället ersätta kurstillfällen med digitalt material.

Sinclairs förbehåller sig rätten att vid alla tidpunkter ändra utannonserad lärare utan att i förväg informera om detta. (Detta kan exempelvis, men inte enbart, inträffa vid sjukdom och då tiden är för kort för att få ut information) Ändring av lärare medger inte rätt till avbokning i strid med övriga avbokningsvillkor

Sjukdom, skada eller annat förhinder
Utöver vad som behandlas under avsnitten Ångerrätt och 2 Ångerveckor (se ovan) är avbokning under pågående undervisningsperiod inte möjlig. Undantag gäller vid långvarig sjukdom eller flytt från ort , eller annan jämförbar anledning som omöjliggör deltagande och som du inte hade kunnat förutse. I dessa fall behöver Sinclairs få se läkarintyg eller flyttanmälan eller dylikt som styrker detta för att återbetalning av avgift ska kunna göras.

Om du avbryter ditt deltagande på en undervisningsperiod p.g.a. sjukdom, skada, flytt till annan ort eller dylikt skall du omedelbart meddela Sinclairs.  Läkarintyg skall vara Sinclairs tillhanda inom två veckor från att du meddelat att du avbryter ditt deltagande. Återbetalning sker för de undervisningstillfällen som återstår av perioden från och med att du har meddelat Sinclairs. Sinclairs tar ut en administrationsavgift på 150:- för att göra återbetalningen.

Avbokning och Återbetalning
När du gör en avbokning upphör ditt avtal med Sinclairs att gälla och ditt deltagande på den aktuella undervisningsperioden avbokas.
För att undvika missförstånd ber vi att du mejlar din avbokning till info@sinclairs.se .
Är du förhindrad att mejla kan du även ringa på 010-16 40 690 eller skicka ett brev till Sinclairs, Lergöksgatan 4A, 421 50 Västra Frölunda eller besöka oss på någon av våra skolor.
Ange dina personuppgifter och vilken kurs avbokningen gäller. Har du rätt till återbetalning meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Sinclairs återbetalar den avgift du har rätt till snarast möjligt efter att vi har emottagit dina bankuppgifter. Dock senast inom 30 dagar från att vi har emottagit din avbokning.

Påminnelse om betalning
Måste vi påminna om betalning tillkommer en avgift på 60:-.

Personuppgiftspolicy
Sinclairs kan komma att publicera fotografier och annan rörlig media från vår utbildningsverksamhet på sociala nätverk såsom Facebook, Instagram, Youtube och dylikt.
Läs mer om hur Sinclairs behandlar, lagrar och skyddar dina personuppgifter i vår Personuppgiftspolicy.

Force Majeure
Force majeure såsom krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, myndighets beslut eller annan omständighet som Sinclairs inte råder över och som förhindrar Sinclairs att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar Sinclairs från fullgörelsen av dessa skyldigheter. Kunden ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

Kursarrangör

Sinclairs

Din Dansskola i Sverige AB AB

Organisationsnummer: 559763-9400