Anmälnings och betalningsvillkor Stockholm Sommarkurser

Undervisningsperioder
Sommarkurserna pågår i 6 veckor. Vecka 26,27,28–31,32,33.
Det är alltså ett tvåveckors uppehåll vecka 29-30

Betalning
När du fått Antagningsbesked erlägger du betalning via Bankgiro 5151-9809. Betalning sker enligt sista betalningsdatum, och med det OCR-nummer som framgår på Antagningsbeskedet.

Ångerrätt
Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler(2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får Antagningsbesked till Sommarkurserna.
Om du använder din 14 dagars ångerrätt efter att undervisningsperioden har påbörjats sker återbetalning av avgiften för de kurstillfällen som återstår av undervisningsperioden efter att du har meddelat Sinclairs din avbokning.

2 Ångerveckor
Utöver vad lagen kräver, erbjuder Sinclairs dig även 2 Ångerveckor.
2 Ångerveckor innebär att även om din ångerfrist löpt ut så har du möjlighet att under periodens två första kurstillfällen ångra dig. Avbokning enligt 2 Ångerveckor skall meddelas till Sinclairs senast 10 dagar efter att kursen har påbörjats. Vid avbokning enligt 2 Ångerveckor sker återbetalning med ett avdrag på 350:-.

Inställda kurstillfällen
Om Sinclairs, av orsaker som ligger utanför Sinclairs kontroll, såsom exempelvis men inte enbart krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, myndighetsbeslut eller annan omständighet tvingas ställa in ett eller flera kurstillfällen kommer dessa att skjutas fram till en annan tidpunkt. Dag och tid för ersättningstillfällena kommer meddelas dig så snart det är möjligt. Du har inte rätt till ersättning eller återbetalning för de framskjutna kurstillfällena.

Sjukdom, skada eller annat förhinder
Utöver vad som behandlas under avsnitten Ångerrätt och 2 Ångerveckor (se ovan) är avbokning av pågående danskurser inte möjlig. Undantag gäller vid långvarig sjukdom eller flytt från ort , eller annan jämförbar anledning som omöjliggör deltagande och som du inte hade kunnat förutse. I dessa fall behöver Sinclairs få se läkarintyg eller flyttanmälan eller dylikt som styrker detta för att återbetalning av avgift ska kunna göras.

Om du avbryter ditt deltagande på en undervisningsperiod p.g.a. sjukdom, skada, flytt till annan ort eller dylikt skall du omedelbart meddela Sinclairs.  Läkarintyg skall vara Sinclairs tillhanda inom två veckor från att du meddelat att du avbryter ditt deltagande. Återbetalning sker för de undervisningstillfällen som återstår av perioden från och med att du har meddelat Sinclairs. Sinclairs tar ut en administrationsavgift på 150:- för att göra återbetalningen.

Avbokning och Återbetalning
När du gör en avbokning upphör ditt avtal med Sinclairs att gälla och ditt deltagande på den aktuella kursen avbokas.
För att undvika missförstånd ber vi att du mejlar din avbokning till info@sinclairs.se .
Är du förhindrad att mejla kan du även ringa på 010-16 40 690 eller skicka ett brev till Sinclairs, Lergöksgatan 4A, 421 50 Västra Frölunda eller besöka oss på någon av våra skolor.
Ange dina personuppgifter och vilken kurs avbokningen gäller. Har du rätt till återbetalning meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Sinclairs återbetalar den avgift du har rätt till snarast möjligt efter att vi har emottagit dina bankuppgifter. Dock senast inom 30 dagar från att vi har emottagit din avbokning.

Påminnelse om betalning
Måste vi påminna om betalning tillkommer en avgift på 60:-.

Personuppgiftspolicy
Läs mer om hur Sinclairs behandlar, lagrar och skyddar dina personuppgifter i vår Personuppgiftspolicy.

Force Majeure
Force majeure såsom krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, myndighetsbeslut eller annan omständighet som Sinclairs inte råder över och som förhindrar Sinclairs att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar Sinclairs från fullgörelsen av dessa skyldigheter. Kunden ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

Kursarrangör
Sinclairs
Heikuras Sinclairs AB
Organisationsnummer: 559041-7506

Danskurser i Västra Frölunda