Anmälnings och betalningsvillkor Stockholm

Undervisningsperioder
Undervisningen delas upp i 4 perioder om vardera 9 veckor. När du tecknar dig för en period är du automatiskt anmäld till kommande period. Du behöver alltså inte återanmäla dig inför varje period.

Periodöversikt 2019/2020
Period 1: Vecka 5-14 ( Sportlov vecka 9 )
Period 2: Vecka 16-24 ( Påsklov vecka 15)
Period 3: Vecka 35-43
Period 4: Vecka 45-4 (Jullov vecka 51-1)

Betalning
När du fått Antagningsbesked erlägger du betalning via Bankgiro 5151-9809. Betalning sker enligt sista betalningsdatum, och med det OCR-nummer som framgår på Antagningsbeskedet.
Fr.o.m. din andra period erhåller du automatiskt en ny faktura via den e-postadress du angett.

Ångerrätt
Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler(2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får Antagningsbesked till en undervisningsperiod.
Om du använder din 14 dagars ångerrätt efter att undervisningsperioden har påbörjats sker återbetalning av avgiften för de kurstillfällen som återstår av undervisningsperioden efter att du har meddelat Sinclairs din avbokning.

2 Ångerveckor
Utöver vad lagen kräver, erbjuder Sinclairs dig även 2 Ångerveckor.
2 Ångerveckor innebär att även om din ångerfrist löpt ut så har du möjlighet att under periodens två första kurstillfällen ångra dig. Avbokning enligt 2 Ångerveckor skall meddelas till Sinclairs senast 10 dagar efter att kursen har påbörjats. Vid avbokning enligt 2 Ångerveckor sker återbetalning med ett avdrag på 350:-.  Använder du 2 Ångerveckor så är du automatiskt avbokad för kommande perioder.

Sjukdom, skada eller annat förhinder
Utöver vad som behandlas under avsnitten Ångerrätt och 2 Ångerveckor (se ovan) är avbokning av pågående period inte möjlig. Undantag gäller vid långvarig sjukdom eller flytt från ort , eller annan jämförbar anledning som omöjliggör deltagande och som du inte hade kunnat förutse. I dessa fall behöver Sinclairs få se läkarintyg eller flyttanmälan eller dylikt som styrker detta för att återbetalning av avgift ska kunna göras.

Om du avbryter ditt deltagande på en undervisningsperiod p.g.a. sjukdom, skada, flytt till annan ort eller dylikt skall du omedelbart meddela Sinclairs.  Läkarintyg skall vara Sinclairs tillhanda inom två veckor från att du meddelat att du avbryter ditt deltagande. Återbetalning sker för de undervisningstillfällen som återstår av perioden från och med att du har meddelat Sinclairs. Sinclairs tar ut en administrationsavgift på 150:- för att göra återbetalningen.

Avbokning och Återbetalning
När du gör en avbokning upphör ditt avtal med Sinclairs att gälla och ditt deltagande på den aktuella kursen avbokas även från kommande undervisningsperiod.
För att undvika missförstånd ber vi att du mejlar din avbokning till info@sinclairs.se .
Är du förhindrad att mejla kan du även ringa på 010-16 40 690 eller skicka ett brev till Sinclairs, Lergöksgatan 4A, 421 50 Västra Frölunda eller besöka oss på någon av våra skolor.
Ange dina personuppgifter och vilken kurs avbokningen gäller. Har du rätt till återbetalning meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Sinclairs återbetalar den avgift du har rätt till snarast möjligt efter att vi har emottagit dina bankuppgifter. Dock senast inom 30 dagar från att vi har emottagit din avbokning.

Påminnelse om betalning
Måste vi påminna om betalning tillkommer en avgift på 60:-.

Personuppgiftspolicy
Läs mer om hur Sinclairs behandlar, lagrar och skyddar dina personuppgifter i vår Personuppgiftspolicy.

Publicering av fotografier och rörlig media
Sinclairs kan komma att publicera fotografier och annan rörlig media från vår utbildningsverksamhet på sociala nätverk såsom Facebook, Instagram, Youtube och dylikt. När du anmäler dig till en kurs på Sinclairs så samtycker du till sådan publicering och kan inte i efterhand kräva ersättning eller att publiceringen tas bort. Om elev inte får förekomma på sådan publicering är det målsmans ansvar att vid anmälan meddela Sinclairs.

Kursarrangör
Sinclairs
Heikuras Sinclairs AB
Organisationsnummer: 559041-7506

Danskurser i Västra Frölunda