Barndans i Göteborg!

Barndans i Göteborg på Sinclairs dansskolor i Västra Frölunda och Mölnlycke. Vi har danskurser för barn i alla åldrar. Barndans är dans på barns villkor och hjälper barnet att lära  känna sin kropps rörelseförmåga. Övningarna på danslektionerna för barn stärker självkänslan och ökar förmågan att våga göra sig hörd, samtidigt som barnet lär sig att ta instruktioner.

“Barndans är en utmärkt förberedelse för all sorts dans för barn”
säger Jessica Lee, barndanslärare på Sinclairs dansskola i Göteborg. “För de allra minsta barnen, 2-4 år, finns barndans i Göteborg där förälder eller annan vuxen deltar. Danslektionerna bygger på barnens glädje och lust till rörelse och uttryck.” berättar Jessica.

Alla Sinclairs danskurser för små barn i Göteborg är uppbyggda för att med sång, dans och lek utveckla barnens kroppsuppfattning samtidigt som de förbereds för framtida danskurser. Att som förälder delta i danskursen med sitt barn stärker relationen.

“Vi har stor erfarenhet av danskurser för barn i alla åldrar”
säger Ted Heikura, VD på Sinclairs dansskola i Göteborg. “Våra duktiga barndanslärare har satt samman danskurser som passar barnens motorik beroende på hur gamla de är. Till exempel vår barndanskurs för barn 3-4 år där man fortsätter att arbeta med att utveckla barnens rörelseförmåga och motorik men till skillnad från danskurs för de yngre barnen dansar barnet utan förälder.”

Barndans tränar barnens styrka och smidighet och lär dem att samarbeta med sina kamrater. Danskurs för barn ger möjlighet att träna känslan för musik och rytm. Barndanskurser hos Sinclairs dansskola i Göteborg uppskattas av alla. För barn 5-6 år finns danskurser där man dansar disco, ringdanser, hiphop/street, pardanser som cha-cha-cha och merengue. Även takt, motorikövningar och inslag av balett ingår i den här danskursen för barn i Göteborg. Det är en grundläggande och rolig danskurs med stor variation.

Celine Sagmeister är barndanslärare på Sinclairs dansskola. “Min personliga favoritdanskurs för barn är Discokids som är en danskurs för barn 6-7 år. Vi dansar i huvudsak disco, street och latino med barnen men behåller även de mer lättsamma inslagen så att barnen trivs och har roligt på sin danskurs. Den här danskursen förbereder barnen att gå vidare till många olika dansstilar.”

Sinclairs har ett brett utbud av danskurser i Göteborg för barn och ungdomar i skolåldern. “Man kan välja att dansa disco, street, jazz och olika karibiska och latinamerikanska danser som merengue, salsa, cha-cha-cha och jive” berättar Ted Heikura. “Dans är en väldigt uppskattad aktivitet för barn och leder ofta till stor gemenskap bland barnen och vänner för livet”.

Anna Duberg, forskare vid Örebro Universitet har i en avhandling kommit fram till att dans för barn och ungdomar bidrar till minskad psykisk ohälsa. Danskurser för barn och ungdomar i Göteborg upplevs för många som en fristad där man inte behöver tänka på omvärldens eventuella krav utan kan flytta tankarna “från knopp till kropp”. 

Sinclairs Dansskola har funnits sedan 1997 och är en av de ledande dansskolorna i Sverige. Genom åren har tusentals dansare börjat sin karriär på Sinclairs som undervisat många svenska och nordiska mästare samt representanter för Sverige vid EM och VM. Alla Sinclairs dansskolor är certifierade medlemmar i Sveriges Dansorganisation, SDO, vilket även ger möjlighet för eleverna att tävla i Swedish Dance League. Certifieringen innebär, förutom att dansskolan uppfyller SDOs högt ställda krav på lokaler och tydlighet vad gäller utbud, regler, priser och försäkring att en majoritet av personalen är utbildad. Vidare ska en dansskola för att bli certifierad uppfylla lagkrav som systematiskt arbetsmiljöarbete, systematiskt brandskyddsarbete samt ha en upprättad likabehandlingsplan.

Barndans