Barn älskar att dansa

Det är viktigt att skolan ger alla elever möjlighet att upptäcka dansen som uttrycksform. Dans i skolan har stor betydelse för barn och ungdomar när det gäller att stärka den egna identiteten och våga ta plats i samhället. Genom dansen får barn och unga mötas över språkgränserna.

Enstaka tillfällen

Vi på Sinclairs kommer gärna till din skola och undervisar i olika dansstilar. Det kan exempelvis vara vid enstaka tillfällen som friluftsdagar, temadagar.

Återkommande tillfällen

Vi kan också erbjuda återkommande tillfällen som till exempel elevens val eller gymnastiklektioner – allt för att få in dans i skolan som vi vet är så viktigt.Med utbildad och kompetent personal inom olika dansstilar kan vi erbjuda den dansundervisning ni önskar. Mer om vår personal kan ni läsa här.

Ibland är det svårt att hitta danspedagoger för löpande dans på schemat. Här hjälper vi självklart till med återkommande lektioner både hos er och oss för era elever. Erlaskolan i Falun är ett fint exempel hur ett sådant upplägg kan se ut.
Erlaskolan erbjuder sina elever i årskurs 7-9 dans två gånger i veckan där vi varierar mellan olika dansstilar samtidigt som vi följer en röd tråd genom året. Vi går igenom de flesta dansstilarna i syfte att lägga en bra grund, både för de som dansar för att bli professionell dansare samt för de som vill utveckla ditt intresse. Delar av innehållet är till exempel teknikövningar, koreografi och pardans. Vi dansar både på skolan och i dansstudion och våra danspedagoger håller i hela läsårets lektioner i samråd med ansvarig lärare hos er. Detta hjälper er befintliga personal att upprätthålla delar ur kursplanen för idrott och hälsa som ett led i kompetensstärkning och även ett kostnadseffektivt arbetssätt.

Låt barnen komma till oss

I våra lokaler i Västra Frölunda, Solna, Falun och Borlänge kan vi ta emot upp till 100 elever samtidigt. Ni är varmt välkomna att komma till oss för lektioner i olika dansstilar.

Skapande Skola

Anlita Sinclairs för projekt inom Skapande Skola.
Skapande Skola är ett projekt som ligger under Kulturrådet som är tänkt för att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet, målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjlighet till eget skapande ökar.

I Skapande skola arbetar vi enbart med konstnärlig dans. Sinclairs utbildade danslärare med följer kulturrådets professionalitetskrav.

Läs mer om Skapande skola här:

https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/skapande-skola/