Barn älskar att dansa

Det är viktigt att skolan ger alla elever möjlighet att upptäcka dansen som uttrycksform. Dans i skolan har stor betydelse för barn och ungdomar när det gäller att stärka den egna identiteten och våga ta plats i samhället. Genom dansen får barn och unga mötas över språkgränserna.

Vi på Sinclairs kommer gärna till din skola och undervisar i olika dansstilar. Det kan exempelvis vara vid enstaka tillfällen som friluftsdagar, temadagar.

Vi kan också erbjuda återkommande tillfällen som till exempel elevens val eller gymnastiklektioner – allt för att få in dans i skolan som vi vet är så viktigt.

Med utbildad och kompetent personal inom olika dansstilar kan vi erbjuda den dansundervisning ni önskar. Mer om vår personal kan ni läsa här.

Låt barnen komma till oss

I våra lokaler i Västra Frölunda, Solna eller Falun kan vi ta emot upp till 100 elever samtidigt. Ni är varmt välkomna att komma till oss för lektioner i olika dansstilar.

Skapande Skola

Anlita Sinclairs för projekt inom Skapande Skola.
Skapande Skola är ett projekt som ligger under Kulturrådet som är tänkt för att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet, målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjlighet till eget skapande ökar.

I Skapande skola arbetar vi enbart med konstnärlig dans. Sinclairs utbildade danslärare med följer kulturrådets professionalitetskrav.

Läs mer om Skapande skola här:

https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/skapande-skola/