Elevuppvisning

P.g.a. rådande omständigheter kommer vårens Elevuppvisningar att genomföras utan publik. Uppvisningarna genomförs på ett Coronaanpassat vis. Läs mer på respektive orts uppvisning nedan.
Livesändningar och filmade nummer kan ses på :

https://sinclairs.solidtango.com/