Elevuppvisning

P.g.a. rådande omständigheter kommer julens Elevuppvisningar inte att genomföras som planerat. Istället kommer vi under vecka 50 att filma alla uppvisningsnummer i slutet av varje grupps lektion. Mer information mejlas ut.
Filmade nummer läggs upp på :

https://sinclairs.solidtango.com/

Aktuella elevuppvisningar

Dalarna

Elevuppvisning Leksand 

Elevuppvisning Falun 

Göteborg

Elevuppvisning Göteborg  

Stockholm

Elevuppvisning Stockholm