Denna sida uppdaterades 2020-11-21

Under nuvarande omständigheter anses det extra viktigt att ha en meningsfull fritidsverksamhet att gå till. Vi fortsätter därför att på ett ansvarsfullt sätt bedriva vår dansverksamhet. Vi har vidtagit en mängd åtgärder för att minska smittspridning baserat på Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg nedan.  Skulle läget förändras och myndigheterna komma med andra direktiv så står vi beredda att förändra verksamheten ytterligare.

Riskbedömningar
Folkhälsomyndigheten har tagit fram verktyg för Riskbedömning vid aktiviteter och evenemang.

Sinclairs riskbedömning rörande vår kursverksamhet kan ni läsa på länken:
Riskbedömning Corona Sinclairs 201121

Detta gör vi tillsammans för att minska smittspridning

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
    Som alltid är vår rekommendation att man inte tränar om man är sjuk så har ni förkylningssymptom, stanna hemma tills ni varit symptomfria i minst två dagar innan ni kommer till dansen.
  • Tvätta händerna när ni kommer till dansskolan samt innan ni går hem, vi har fyllt på med tvål och pappershanddukar. Förutom tvål och vatten så finns handsprit i receptionen och i danssalarna.
  • Föräldrar väntar utanför.
    I vissa fall behöver föräldrar följa med in på dansskolan, exempelvis när det gäller små barn, men när inte detta behövs ber vi att föräldrar och andra anhöriga väntar utanför dansskolans lokaler så att vi undviker onödig trängsel.
  • Byt om hemma.
    Vi uppmanar alla elever att inte använda omklädningsrummen utan i möjligaste mån byta om hemma. Våra omklädningsrum är dock öppna för de som behöver använda dem.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns alla deras råd som vi ber er att ta del av  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Vad händer med min kursavgift om dansskolan måste stänga pga myndighetsbeslut?
Om läget förändras så att myndighet beslutar att vår verksamhet tillfälligt ska stängas kommer vi att skjuta upp din lektion till ett annat tillfälle. Ingen kursavgift kommer att förverkas utan undervisningen kommer bara att flyttas på tills det är ok att öppna igen.