Nu är vi certifierade!

Sinclairs har som första dansskola i Sverige genomgått Sveriges Dansorganisations certifiering .

Det innebär bl.a. att Sinclairs uppfyller Sveriges Dansorganisations krav på:

  • Utbildad personal
  • Verksamhetslokaler
  • Försäkringsskydd
  • Information till kunder vad gäller anmälningsvillkor, priser och ångerrätt o.dyl.
  • Förebyggande arbete så att barn och  vuxna inte far illa
  • Likabehandlingsplan
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Hälsosamt tränande
  • Systematiskt Arbetsmiljöarbete
  • Ledningssystem

Vi vill göra varumärket Sinclairs synonymt med trygg och glädjefylld dansutbildning för alla åldrar och samhällsskikt. Sinclairs vill sätta standarden för dansskolor i landet och vara ett föredöme i vårt uppträdande och i vår metodik.