Anmälnings och betalningsvillkor Göteborg

Undervisningsperioder

Undervisningen delas upp i 4 perioder om vardera 9 veckor. När du tecknar dig för en period är du automatiskt anmäld till kommande period. Du behöver alltså inte återanmäla dig inför varje period.

Periodöversikt 2023/2024

Period 4 2023: Vecka 45-4 (Jullov vecka 51-1)

Period 1 2024: Vecka 5-15 ( Sportlov vecka 7, Påsklov 29 mars- 4 april )
Period 2 2024: Vecka 16-24
Period 3 2024: Vecka 35-43
Period 4 2024: Vecka 45-4 (Jullov vecka 51-1)

Betalning

När du fått Antagningsbesked erlägger du betalning enligt sista betalningsdatum.

Fr.o.m. din andra period erhåller du automatiskt en ny faktura via den e-postadress du angett.

Obetald faktura gäller inte som avanmälning.

Delbetalning

Om du önskar att delbetala tillkommer en avgift på 60kr per delbetalning. Om du önskar delbetalning så mejlar du din förfrågan till info@sinclairs.se.

Ångerrätt

Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler(2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får Antagningsbesked till en undervisningsperiod.

När du påbörjat aktiviteten innebär det att du avsäger dig ångerrätten. Du kan dock fortfarande använda dig av 2 Ångerveckor (se nedan)

2 Ångerveckor

Utöver vad lagen kräver, erbjuder Sinclairs dig även 2 Ångerveckor.

2 Ångerveckor innebär att även om din ångerfrist löpt ut så har du möjlighet att under periodens två första kurstillfällen ångra dig. Avbokning enligt 2 Ångerveckor skall meddelas till Sinclairs senast 10 dagar efter att kursen har påbörjats. Vid avbokning enligt 2 Ångerveckor sker återbetalning med ett avdrag på 450:-.  Använder du 2 Ångerveckor så är du automatiskt avbokad för kommande perioder.

Sjukdom, skada eller annat förhinder

Utöver vad som behandlas under avsnitten Ångerrätt och 2 Ångerveckor (se ovan) är avbokning av pågående period inte möjlig. Undantag gäller vid långvarig sjukdom eller flytt från ort , eller annan jämförbar anledning som omöjliggör deltagande och som du inte hade kunnat förutse. I dessa fall behöver Sinclairs få se läkarintyg eller flyttanmälan eller dylikt som styrker detta för att återbetalning av avgift ska kunna göras.

Om du avbryter ditt deltagande på en undervisningsperiod p.g.a. sjukdom, skada, flytt till annan ort eller dylikt skall du omedelbart meddela Sinclairs.  Läkarintyg skall vara Sinclairs tillhanda inom två veckor från att du meddelat att du avbryter ditt deltagande. Återbetalning sker för de undervisningstillfällen som återstår av perioden från och med att du har meddelat Sinclairs. Sinclairs tar ut en administrationsavgift på 150:- för att göra återbetalningen.

Avbokning och Återbetalning

När du gör en avbokning upphör ditt avtal med Sinclairs att gälla och ditt deltagande på den aktuella kursen avbokas även från kommande undervisningsperiod.

För att undvika missförstånd ber vi att du mejlar din avbokning till info@sinclairs.se .

Obetald faktura gäller inte som avanmälning.

Är du förhindrad att mejla kan du även ringa på 010-16 40 690 eller skicka ett brev till Sinclairs, Lergöksgatan 4A, 421 50 Västra Frölunda eller besöka oss på någon av våra skolor.

Ange dina personuppgifter och vilken kurs avbokningen gäller. Har du rätt till återbetalning meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Sinclairs återbetalar den avgift du har rätt till snarast möjligt efter att vi har emottagit dina bankuppgifter. Dock senast inom 30 dagar från att vi har emottagit din avbokning. Sinclairs tar ut en administrationsavgift på 150:- för att göra återbetalningen.

Inställda lektioner/ Ersättningstillfällen/ Vikarier

Om Sinclairs tvingas att ställa in ett eller flera kurstillfällen så kommer dessa att flyttas till en annan tidpunkt. Dag och tid för ersättningstillfällena meddelas dig så snart det är möjligt. Du har inte rätt till ersättning eller återbetalning för de framskjutna kurstillfällena.

Om Sinclairs inte har möjlighet att erbjuda ersättningstillfällen, av orsaker som ligger utanför Sinclairs kontroll, såsom exempelvis men inte enbart krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, myndighetsbeslut eller annan omständighet förbehåller Sinclairs sig att istället ersätta kurstillfällen med digitalt material.

Sinclairs förbehåller sig rätten att vid alla tidpunkter ändra utannonserad lärare utan att i förväg informera om detta. (Detta kan exempelvis, men inte enbart, inträffa vid sjukdom och då tiden är för kort för att få ut information) Ändring av lärare medger inte rätt till avbokning i strid med övriga avbokningsvillkor.

Force Majeure

Force majeure såsom krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, myndighetsbeslut eller annan omständighet som Sinclairs inte råder över och som förhindrar Sinclairs att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar Sinclairs från fullgörelsen av dessa skyldigheter. Kunden ska snarast underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

Påminnelse om betalning

Om betalning, trots påminnelser, uteblir överlämnas ärendet till inkasso. Sinclairs förbehåller sig rätten att debitera en påminnelseavgift om 60:- per påminnelse samt tillgodoräkna sig dröjsmålsränta enligt lag. 

Personuppgiftspolicy

Sinclairs kan komma att publicera fotografier och annan rörlig media från vår utbildningsverksamhet på sociala nätverk såsom Facebook, Instagram, Youtube och dylikt.
Läs mer om hur Sinclairs behandlar, lagrar och skyddar dina personuppgifter i vår Personuppgiftspolicy.

Sinclairs Västra Frölunda
Din Dansskola i Sverige AB
Organisationsnummer: 556743-9400

Sinclairs Mölnlycke
L.S. Dance AB
Organisationsnummer: 559055-9679